ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Σκοπός της μυοκτονίας

Μυοκτονία είναι η καταπολέμηση των τρωκτικών (αρουραίων και ποντικών). Κύριος σκοπός της είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης.


Mέθοδοι που εφαρμόζει η Αγρομέλλον

Σε εξωτερικούς χώρους και μετά από ολοκληρωμένη εικόνα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου χρησιμοποιούνται πλαστικοί δολωματικοί σταθμοί από ιδιαίτερα ανθεκτικό και άθραυστο υλικό. Μέσα στους δολωματικούς σταθμούς τοποθετούνται ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα τα οποία προσελκύουν και καταπολεμούν τα τρωκτικά.

Σε Εσωτερικούς χώρους η καταπολέμηση τους γίνεται με πολύ ισχυρές κολλητικές ταινίες ή παγίδες, οι οποίες παγιδεύουν το τρωκτικό στην ειδική κόλλα που περιέχουν.


Γιατί είναι σημαντική η καταπολέμηση των τρωκτικών

  • Η παρουσία ποντικών και αρουραίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία καθώς είναι φορείς μικροοργανισμών, μολύνουν το περιβάλλον και τα τρόφιμα με τα κόπρανά τους (σαλμονέλες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta) και με τα ούρα τους (λεπτόσπειρες).
  • Ρυπαίνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα, τα ούρα, τις τρίχες και το σμήγμα του δέρματός τους και τα καθιστούν ακατάλληλα.
  • Καταστρέφουν την συσκευασία των τροφίμων.
  • Καταναλώνουν τα τρόφιμα, για την ακρίβεια υπολογίζεται ότι ένας αρουραίος καταναλώνει ημερησίως 28g περίπου ξηρής τροφής, ενώ ένας ποντικός 3-4g περίπου.
  • Προκαλούν βλάβες στα ηλεκτρικά καλώδια και στους αγωγούς από μολύβι, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι βραχυκυκλωμάτων ή διακοπής της ηλεκτροδοτήσεως, πυρκαγιάς  ή πλημμύρας.